06-22258560 info@seni-oor.nl
Selecteer een pagina

“In 2015 ben ik mijn eigen praktijk begonnen als zorgconsulent om een wegwijzer in wet- en regelgeving voor anderen te zijn. Ik zag voor mensen de behoefte groeien om hulp te krijgen bij het regelen van hun eigen zorg en de weg te vinden binnen de nieuwe en steeds veranderende regelgeving in zorg en welzijn. Mensen klopte bij mij aan, omdat er op andere plekken lange wachtlijsten waren om ondersteuning te krijgen. Ik kon vaak meteen helpen.
Ik heb namelijk een ontdekkende manier van werken en ik handel direct. Kan het niet links- of rechtsom, dan maar er dwars doorheen. Ik ga altijd ergens blanco in en kijk wat ik tegenkom. Zo kwam ik de enorme versnippering van zelfstandigen in zorg en welzijn tegen. Daarnaast wordt er enorm in kokers gedacht. Dit helpt de senioren en hun mantelzorgers niet wanneer zij uit eigen kracht hulp moeten zoeken. Laat staan hier van tevoren over nadenken.
Hoewel ik merkte dat huisartspraktijken en welzijnsorganisaties enthousiast reageerden op wat ik deed, is het voor hen moeilijk om met elke zelfstandige een samenwerking op te zetten. Daarnaast wil men weten hoe de kwaliteit geborgd is.

Mijn ervaringen deelde ik met Linda Frank, zij herkende dit. Zo is het idee ontstaan om krachten en kennis van zelfstandig professionals in Zorg en Welzijn te bundelen in een regionaal netwerk. Met als hoofddoel senioren langer zelfstandig thuis te kunnen laten wonen. Het netwerk sluit aan bij reeds bestaande organisaties, huisartsen en sociale activiteiten. We zetten bewust in op een horizontaal perspectief en samenwerking van verschillende beroepsgroepen.

Ik word blij als het lukt om Netwerk Seni-Oor een soepel lopend radertje te laten zijn in het huidige Zorg en Welzijn systeem, om te beginnen onze eigen regio.

<< Terug naar nieuws