06-22258560 info@seni-oor.nl
Selecteer een pagina

Netwerk Seni-Oor, hét netwerk voor zelfstandig professionals in zorg en welzijn.

Verbinden, inspireren en versterken van elkaars ambitie en passie. Vertrouwen op elkaars expertise in een oprechte samenwerking.

Zo maken we samen het verschil voor senioren.

Open link in accordeon ‘doelstelling’

 

Netwerk Seni-Oor; samen in zorg en welzijn!

Hulp- en ondersteuningsvragen in het sociale domein worden steeds vaker individueel en door zelfstandigen opgepakt. Door de hoge werkdruk, regels- en richtlijnen en almaar grotere vraag naar zorg op maat, worden er ook vaker zelfstandig zorgverleners ingezet als aanvulling op de reguliere zorgaanbieder. We zien dan ook een sterke toename van het aantal zzp’ers in zorg en welzijn.

Mensen die zorg en ondersteuning krijgen, hebben daarnaast vaak te maken met verschillende zorg- en hulpverleners tegelijkertijd. De coördinatie, het onderlinge overleg en vooral de vraag waar en bij wie je als zorgvrager terecht kan voor de juiste hulp, afgestemd op de ondersteuningsvraag van de oudere zelf, mét behoud van de eigen regie, blijft een grote uitdaging.

Door de wirwar aan regels en richtlijnen en de verschillende financieringsstromen weet men vaak ook niet waar men moet zijn voor de juiste zorg en ondersteuning. Soms is het bij de gemeente, dan weer bij de zorgverzekeraar en dan weer moet je zelf op zoek binnen diverse organisaties en hulpverleningsinstanties. Het is een zoektocht waar juist op het moment dat het nodig is vaak niet de kracht, zin of mogelijkheid voor is.

Naar aanleiding van deze en hun eigen ervaringen als zelfstandig ondernemers hebben Ramona van den Hoed en Linda Frank besloten om krachten en kennis te gaan bundelen.

 

Wat is Seni-Oor?

Veel zelfstandig ondernemers in zorg en welzijn lopen samen met senioren en mantelzorgers steeds vaker tegen dezelfde problemen aan. Wetgeving die continue veranderd, geldstromen die steeds onduidelijker worden, versnippering van diensten waardoor het overzicht zoek is en het oerwoud van administratie inmiddels een dagtaak wordt.

Het erge van al deze zaken is dat het alleen maar om de randvoorwaarden lijkt te gaan en niet om de mens. Voor senioren wordt het bos alleen maar groter en is het haast ondoenlijk om zelfstandig de juiste hulp op de juiste plaats te vinden.

Door de krachten en kennis van zelfstandigen te bundelen ontstaat er één portaal waar senioren en mantelzorgers alleen maar hoeven aan te kloppen met hun vragen en zorgen en gebruik kunnen maken van het aanbod dat het langer zelfstandig wonen mogelijk maakt.

Door zelfstandig ondernemers in zorg en welzijn met een gezamenlijk en verbindend doel samen te brengen, kan men elkaar helpen, inspireren en kennis delen.

Met als resultaat een gelukkige senior, versterkt in de eigen regie!

Wat is Seni-Oor?

Veel zelfstandig ondernemers in zorg en welzijn lopen samen met senioren en mantelzorgers steeds vaker tegen dezelfde problemen aan. Wetgeving die continue veranderd, geldstromen die steeds onduidelijker worden, versnippering van diensten waardoor het overzicht zoek is en het oerwoud van administratie inmiddels een dagtaak wordt.

Het erge van al deze zaken is dat het alleen maar om de randvoorwaarden lijkt te gaan en niet om de mens. Voor senioren wordt het bos alleen maar groter en is het haast ondoenlijk om zelfstandig de juiste hulp op de juiste plaats te vinden.

Door de krachten en kennis van zelfstandigen te bundelen ontstaat er één portaal waar senioren en mantelzorgers alleen maar hoeven aan te kloppen met hun vragen en zorgen en gebruik kunnen maken van het aanbod dat het langer zelfstandig wonen mogelijk maakt.

Door zelfstandig ondernemers in zorg en welzijn met een gezamenlijk en verbindend doel samen te brengen, kan men elkaar helpen, inspireren en kennis delen.

Met als resultaat een gelukkige senior, versterkt in de eigen regie!

Doelstelling

Door het oprichten van een netwerk met een tweeledig doel; Aan de ene kant het aanbod voor senioren samenbrengen in één portaal. Een steunpunt voor advies & informatie, waar één vraag voldoende is voor het organiseren van alle steun en hulp die nodig is om langer zelfstandig te kunnen blijven wonen. Geen zoektocht meer.

Daarnaast faciliteert het netwerk de zelfstandig professionals in zorg en welzijn in de regio Zuid-Kennemerland en Haarlemmermeer. Door hen samen te brengen kunnen ze elkaar helpen, van elkaar leren en elkaar inspireren. Eén netwerk; één bundeling van eigen ondernemingen.

Voorwaarden

Om aan het netwerk te kunnen deelnemen zijn onder andere deze voorwaarden opgesteld:
• Je hebt minimaal 1-3 jaar aantoonbaar zelfstandige werkervaring in je vakgebied
• Je kan een Verklaring Omtrent Gedrag overleggen (niet ouder dan 6 maanden)
• Je bent indien mogelijk, aangesloten bij een branchevereniging of kwaliteitsregister
• Je bent bereid kennis te delen met collega’s in het netwerk

Mocht je interesse hebben om aan het netwerk deel te nemen dan sturen we je graag de complete informatie toe.

Doelstelling
De deelnemers onderschrijven de doelstelling van Netwerk Seni-Oor.

Deskundig
De deelnemers zijn aantoonbaar opgeleid en beschikken over actuele vakkennis en vaardigheden. Alle deelnemers nemen deel aan intervisie en deskundigheidsbevordering en komen regelmatig bijeen.

Aansprakelijkheid
Deelnemers van Netwerk Seni-Oor zijn zelfstandig ondernemers en zijn dan ook derhalve zelf verantwoordelijk voor eigen bedrijfsvoering en functioneren.

Tarieven en financiering
Tarieven en wijze van financiering van de diensten kunnen verschillen. Deelnemers zijn verantwoordelijk voor de eigen financiering en facturering en hebben hierover het contact met de cliënt.
Vanaf 1 januari 2022 wordt per doorverwijzing een vergoeding van € 39,- doorbelast aan de professional. Deze gelden zijn voor de dekking van het netwerk.

Abonnement netwerk
Deelnemers van het netwerk betalen tot 31 december 2021 geen abonnementsgeld. Vanaf 1 januari 2022 geldt het reguliere tarief van € 175, – per jaar. Dit abonnementsgeld wordt aan Coöperatie Seni-Oor betaald. Deze gelden zijn voor de dekking van het netwerk. De contributie kan per jaar of per kwartaal worden betaald. De overeenkomst is voor minimaal één jaar en wordt tot wederopzegging automatisch jaarlijks met één kalenderjaar verlengd.

Aansluiten?
Ben jij net zo enthousiast als wij over Netwerk Seni-Oor en wil je (nog) intensiever samen werken met collega’s binnen zorg en welzijn. Neem dan contact op via info@seni-oor.nl voor een vrijblijvende kennismaking.

Partners

Signalen vanuit de huisartsen, mantelzorgers, wijkverpleegkundigen, thuiszorgorganisaties en ouderenbonden bevestigen het beeld dat door het groeiende aantal zzper’s er een grote versnippering van zorgaanbod is ontstaan en het overzicht zoekgeraakt is.

Seni-Oor stelt voortdurend op verschillende momenten en plaatsen de vragen:
• In welk domein is de versnippering het grootst?
• Hoe kan de versnippering worden tegengegaan?
• Op welke manier kunnen we als netwerk een zo goed mogelijke dienstverlening aan actieve en kwetsbare ouderen aanbieden?
• Op welke manier kunnen we voor onze doelgroep en overige disciplines de weg naar de zelfstandig professionals zo bereikbaar mogelijk maken?

Om de informatie te verkrijgen en om in contact te blijven met de doelgroep werken we nauw samen met Kcoetz, Wijkgerichte zorg, huisartsen, ouderenbond, mantelzorgers en overige zorg-/ welzijnaanbieders.

Wilt u ook meedenken of samenwerken als partner? Neem dan contact op met Netwerk Seni-Oor. Bel met 06 – 22258560 of mail naar info@seni-oor.nl.

Huisartsen en praktijkondersteuners

‘Voor het welzijn van uw patiënten’

Als huisarts of praktijkondersteuner spreekt u regelmatig senioren die, ondanks de hulp van mantelzorgers, extra hulp en aandacht kunnen gebruiken of hard nodig hebben. De zelfstandig professionals van Seni-Oor staan voor deze mensen klaar om met hun expertise en ervaring de Seni-Oor en mantelzorger bij te staan en hulp te bieden.

 

Waarom Seni-Oor
  • Deelname aan dit netwerk betekent dat je je als zelfstandig zorgprofessional bewust bent van je verantwoordelijkheid over de kwaliteit van jouw bijdrage in (ouderen)zorg en welzijn.
  • Met de vindbaarheid van het dienstenaanbod die het netwerk realiseert vergroot je ook het bereik van jouw zelfstandige onderneming.
  • Doordat de professionals in Netwerk Seni-Oor werkzaam zijn binnen de ouderenzorg en welzijn en allemaal hun eigen kennis en expertise meebrengen ben je onderdeel van een breed gespecialiseerd netwerk.
  • Door de expertise van zelfstandig professionals in zorg en welzijn met elkaar te verbinden in Netwerk Seni-Oor en samen te werken met o.a. huisartsen en wijkverpleegkundigen vormt het een sluitend vangnet voor alle ouderen en hun mantelzorgers in de hele regio.

Netwerk Seni-Oor levert binnen het sociaal domein een grote bijdrage aan zorg en ondersteuning, waardoor ouderen langer veilig en zelfstandig thuis kunnen wonen.

 

Klankbord Netwerk Seni-Oor

Het doel van de klankbordgroep is ervoor te zorgen dat de diensten van het netwerk afgestemd blijven op de vraag van de ouderen, de zelfstandigen zorgverleners en de samenwerkingspartners. De klankbordgroep is “het geweten” van het netwerk en door de input van deze groep blijft de focus op de doelstelling van het netwerk behouden.

Klankbordgroep om ons scherp te houden
•Volgt de ontwikkelingen van het netwerk
•Stelt praktijk–en ervaringsgerichte vragen en levert daarmee input voor de (door–) ontwikkeling van het netwerk en haar diensten
•Geeft gevraagd en ongevraagd advies over de voortgang van de dienstverlening en de activiteiten van het netwerk
•Creëert zowel extern–als intern draagvlak
•Is niet beslissingsbevoegd
•Is op vrijwillige basis

Even voorstellen
We stellen de leden van de klankbordgroep graag aan jullie voor:

  • Marijke Coert – Eenzaamheids expert
  • Jan Hoekema – KBO/PCOB en senior
  • Michelle Thuis – regio manager van De Mantelaar
  • Marianne Gathier – senior met langdurige mantelzorg ervaring
  • Klaas van t’ Veer – senior procesmanager en voorzitter van de klankbordgroep

Samen optrekken
Elke 6 weken komt de klankbordgroep bij elkaar. Vanaf 2022 komen we 4x per jaar samen.

 

Overleg met korte lijnen
“Als zelfstandig wijkverpleegkundige bepaal ik mijn eigen agenda en werkwijze, maar mis ik vaak een momentje om samen te sparren of te overleggen met een collega. Fijn dat ik via Netwerk Seni-Oor mijn collega hiervoor makkelijk kan bereiken.”

Bereikbaarheid
“Wanneer ik met een cliënten in gesprek ben ben ik niet goed bereikbaar. Dat vind ik als personal organiser vervelend, omdat ik langdurige afspraken heb. Bij Netwerk Seni-Oor kan ik mijn telefoon doorschakelen en hebben mensen contact als ze bellen. Dit komt ook professioneel over bij mijn cliënten, biedt vertrouwen en geeft mij rust.”

Samen optrekken
“Ik weet zelf niet veel van het aanvragen van een PGB, maar kreeg wel die vraag van mijn cliënt. Gelukkig kon ik via Netwerk Seni-Oor mijn collega inschakelen. Samen hebben we snel en goed kunnen ondersteunen en adviseren.”

Samen sterk
“Het werk als zelfstandige is best vaak eenzaam. Bij Netwerk Seni-Oor vindt ik gelijkgestemde collega’s met verschillende disciplines. Fijn om ergens bij te kunnen horen en verhalen en kennis te kunnen delen”

Warm doorverwijzen
“Mijn cliënt was na intensieve zorg overleden. Haar partner was radeloos en intens verdrietig. Ik heb meneer met mijn Netwerk-collega, die meer weet over rouwverwerking, in contact gebracht.”

Meld je hier aan voor onze Nieuwsbrief

Je email gegevens bewaren wij zorgvuldig en worden niet gedeeld.

11 + 11 =