06-22258560 info@seni-oor.nl
Selecteer een pagina

Netwerk Seni-Oor, hét netwerk voor zelfstandig professionals in Zorg en Welzijn.

Verbinden, inspireren en versterken van elkaars ambitie en passie. Vertrouwen op elkaars expertise in een oprechte samenwerking.

Zo maken we samen het verschil voor senioren.

 

Netwerk Seni-Oor – samen in Zorg en Welzijn

Hulp- en ondersteuningsvragen in het sociale domein worden steeds vaker individueel en door zelfstandig professionals opgepakt. Door de hoge werkdruk, regels- en richtlijnen en almaar grotere vraag naar zorg op maat, worden er vaker zelfstandig professionals ingezet als aanvulling op de reguliere zorgaanbieder. We zien dan ook een sterke toename van het aantal zelfstandigen in Zorg en Welzijn.

Mensen die zorg en ondersteuning krijgen, hebben meestal te maken met verschillende zorg- en hulpverleners tegelijkertijd. De coördinatie, het onderlinge overleg en vooral de vraag waar en bij wie je als zorgvrager terecht kan voor de juiste hulp mét behoud van de eigen regie blijft een grote uitdaging. Met het risico dat men de daadwerkelijke ondersteuningsvraag uit het oog verliest. 

Door de wirwar aan regels en richtlijnen en de verschillende financieringsstromen weet men vaak ook niet waar men moet zijn voor de juiste zorg en ondersteuning. Soms is het bij de gemeente, dan weer bij de zorgverzekeraar en dan moet je weer zelf op zoek bij diverse organisaties en hulpverleningsinstanties. Het is een zoektocht waar de senior juist op het moment dat het nodig is vaak niet de kracht of mogelijkheid voor heeft.

Naar aanleiding van deze en hun eigen ervaringen als zelfstandig ondernemers hebben Ramona van den Hoed en Linda Frank besloten om krachten en kennis van zelfstandig professionals in Zorg en Welzijn te gaan bundelen in een netwerk.

 

Wat is netwerk Seni-Oor?

Veel zelfstandig professionals in Zorg en Welzijn lopen net als senioren en mantelzorgers steeds vaker tegen dezelfde problemen aan. Wetgeving die continue verandert, geldstromen die steeds onduidelijker worden, versnippering van diensten waardoor het overzicht zoek is en het oerwoud van administratie die inmiddels een dagtaak wordt. Het lastige van al deze zaken is dat het veelal om de randvoorwaarden lijkt te gaan en niet om de mens. Voor senioren wordt het bos alleen maar groter en is het haast ondoenlijk om zelfstandig de juiste hulp op de juiste plaats te vinden.

Door de krachten en kennis van zelfstandig professionals te bundelen ontstaat er één portaal waar senioren en mantelzorgers alleen maar hoeven aan te kloppen met hun vragen en zorgen en gebruik kunnen maken van het aanbod dat het langer zelfstandig wonen mogelijk maakt.

Door zelfstandig professionals in Zorg en Welzijn met een gezamenlijk en verbindend doel samen te brengen, kan men elkaar helpen, inspireren en kennis delen.

Doelstelling

Netwerk Seni-Oor faciliteert de zelfstandig professionals in Zorg en Welzijn in de regio Zuid-Kennemerland en Haarlemmermeer. Door hen samen te brengen kunnen ze elkaar helpen, van elkaar leren en elkaar inspireren. Waardoor een overzichtelijk breed aanbod aan diensten kan worden geboden aan thuiswonende senioren.

Eén netwerk; één bundeling van zelfstandig professionals.

Voorwaarden

Om aan het netwerk te kunnen deelnemen zijn onder andere deze voorwaarden opgesteld:
• Je hebt minimaal 1-3 jaar aantoonbaar zelfstandige werkervaring in je vakgebied
• Je kan een Verklaring Omtrent Gedrag overleggen (niet ouder dan 6 maanden)
• Je bent indien mogelijk, aangesloten bij een branchevereniging of kwaliteitsregister
• Je bent bereid kennis te delen met collega’s in het netwerk

Mocht je interesse hebben om aan het netwerk deel te nemen dan sturen we je graag de complete informatie toe.

Doelstelling
De deelnemers onderschrijven de doelstelling van Netwerk Seni-Oor.

Deskundig
De deelnemers zijn aantoonbaar opgeleid en beschikken over actuele vakkennis en vaardigheden. Alle deelnemers nemen deel aan intervisie en deskundigheidsbevordering en komen regelmatig bijeen.

Aansprakelijkheid
Deelnemers van Netwerk Seni-Oor zijn zelfstandig ondernemers en zijn dan ook derhalve zelf verantwoordelijk voor eigen bedrijfsvoering en functioneren.

Tarieven en financiering
In deze fase van de ontwikkeling van het netwerk zijn er nog geen kosten verbonden aan het lidmaatschap of doorverwijzing. Dat zal in de toekomst veranderen.

Abonnement netwerk
In deze fase van de ontwikkeling van het netwerk zijn er nog geen kosten verbonden aan het lidmaatschap of doorverwijzing. Dat zal in de toekomst veranderen.

Aansluiten?
Ben jij net zo enthousiast als wij over Netwerk Seni-Oor en wil je (nog) intensiever samen werken met collega’s binnen Zorg en Welzijn. Neem dan contact op via info@seni-oor.nl voor een vrijblijvende kennismaking.

Partners

Signalen vanuit de huisartsen, mantelzorgers, wijkverpleegkundigen, thuiszorgorganisaties en ouderenbonden bevestigen het beeld dat door het groeiende aantal zelfstandig professionals er een grote versnippering van zorgaanbod is ontstaan en het overzicht zoekgeraakt is.

Netwerk Seni-Oor stelt  op verschillende momenten geregeld de vragen:
• In welk domein is de versnippering het grootst?
• Hoe kan de versnippering worden tegengegaan?
• Op welke manier kan Netwerk Seni-Oor een zo goed mogelijke dienstverlening aan actieve en kwetsbare ouderen en mantelzorgers aanbieden?
• Op welke manier kan Netwerk Seni-Oor voor de senioren, mantelzorgers en overige disciplines de weg naar de zelfstandig professionals zo bereikbaar mogelijk maken?
• Op welke manier kan Netwerk Seni-Oor eenzaamheid onder senioren signaleren en een onderdeel zijn van de oplossing.   

Om de informatie te verkrijgen en om in contact te blijven met de doelgroep werken we nauw samen met Kcoetz, Wijkgerichte zorg, huisartsen, ouderenbond, mantelzorgers en overige zorg-/ welzijnaanbieders.

Wilt u ook meedenken of samenwerken als partner? Neem dan contact op met Netwerk Seni-Oor. Bel met 06 – 22258560 of mail naar info@seni-oor.nl.

Huisartsen en praktijkondersteuners

‘Voor het welzijn van uw patiënten’

Als huisarts of praktijkondersteuner spreekt u regelmatig senioren die, ondanks de hulp van mantelzorgers, extra hulp en aandacht kunnen gebruiken of hard nodig hebben. De zelfstandig professionals van Netwerk Seni-Oor staan voor deze mensen klaar om met hun expertise en ervaring de senior en mantelzorger bij te staan en hulp te bieden.

 

Waarom Seni-Oor
  • Deelname aan dit netwerk betekent dat je je als zelfstandig zorgprofessional bewust bent van je verantwoordelijkheid over de kwaliteit van jouw bijdrage in (ouderen)zorg en welzijn.
  • Met de vindbaarheid van het dienstenaanbod die het netwerk realiseert vergroot je ook het bereik van jouw zelfstandige onderneming.
  • Doordat de professionals in Netwerk Seni-Oor werkzaam zijn binnen de ouderenzorg en welzijn en allemaal hun eigen kennis en expertise meebrengen ben je onderdeel van een breed gespecialiseerd netwerk.
  • Door de expertise van zelfstandig professionals in zorg en welzijn met elkaar te verbinden in Netwerk Seni-Oor en samen te werken met o.a. huisartsen en wijkverpleegkundigen vormt het een sluitend vangnet voor alle ouderen en hun mantelzorgers in de hele regio.

Netwerk Seni-Oor levert binnen het sociaal domein een grote bijdrage aan zorg en ondersteuning, waardoor ouderen langer veilig en zelfstandig thuis kunnen wonen.

 

Klankbord Netwerk Seni-Oor

Het doel van de klankbordgroep is ervoor te zorgen dat de diensten van het netwerk afgestemd blijven op de vraag van de ouderen, de zelfstandigen zorgverleners en de samenwerkingspartners. De klankbordgroep is “het geweten” van het netwerk en door de input van deze groep blijft de focus op de doelstelling van het netwerk behouden.

Klankbordgroep om ons scherp te houden
• Volgt de ontwikkelingen van het netwerk
• Stelt praktijk–en ervaringsgerichte vragen en levert daarmee input voor de (door–) ontwikkeling van het netwerk en haar diensten
• Geeft gevraagd en ongevraagd advies over de voortgang van de dienstverlening en de activiteiten van het netwerk
• Creëert zowel extern–als intern draagvlak
• Is niet beslissingsbevoegd
• Is op vrijwillige basis

Even voorstellen
We stellen de leden van de klankbordgroep graag aan jullie voor:

Samen optrekken
Elke 6 weken komt de klankbordgroep bij elkaar. Vanaf 2022 komen we 4x per jaar samen.

Openstaande vacature 
We zoeken nog mensen die de klankbordgroep komen versterken. Heb je interesse neem dan contact met ons op via 06-22258560.

 

 

Overleg met korte lijnen
“Als zelfstandig wijkverpleegkundige bepaal ik mijn eigen agenda en werkwijze, maar mis ik vaak een momentje om samen te sparren of te overleggen met een collega. Fijn dat ik via Netwerk Seni-Oor mijn collega hiervoor makkelijk kan bereiken.”

Bereikbaarheid
“Wanneer ik met een cliënten in gesprek ben ben ik niet goed bereikbaar. Dat vind ik als personal organiser vervelend, omdat ik langdurige afspraken heb. Bij Netwerk Seni-Oor kan ik mijn telefoon doorschakelen en hebben mensen contact als ze bellen. Dit komt ook professioneel over bij mijn cliënten, biedt vertrouwen en geeft mij rust.”

Samen optrekken
“Ik weet zelf niet veel van het aanvragen van een PGB, maar kreeg wel die vraag van mijn cliënt. Gelukkig kon ik via Netwerk Seni-Oor mijn collega inschakelen. Samen hebben we snel en goed kunnen ondersteunen en adviseren.”

Samen sterk
“Het werk als zelfstandige is best vaak eenzaam. Bij Netwerk Seni-Oor vindt ik gelijkgestemde collega’s met verschillende disciplines. Fijn om ergens bij te kunnen horen en verhalen en kennis te kunnen delen”

Warm doorverwijzen
“Mijn cliënt was na intensieve zorg overleden. Haar partner was radeloos en intens verdrietig. Ik heb meneer met mijn Netwerk-collega, die meer weet over rouwverwerking, in contact gebracht.”