06-22258560 info@seni-oor.nl
Selecteer een pagina

Zoals bekend hebben we voor het ontwikkelen van Netwerk Seni-Oor een subsidie ontvangen van ZonMw. Het tijdspad van deze subsidie was vier maanden en liep eind juli 2021 af. We kunnen met gepaste trots vertellen dat we bijna alles hebben kunnen doen wat we in ons projectplan hebben afgesproken. In deze fase hebben we hulp gekregen van adviseur Klaas van t’ Veer. Klaas heeft het proces bewaakt en stelde op de juiste momenten de juiste vragen, waardoor we stappen konden maken. We zijn hem dan ook heel dankbaar voor zijn hulp en inbreng.

In deze periode hebben we:

  • de missie en de visie van het netwerk bepaald en vastgesteld
  • de website ingericht en aangescherpt
  • de randvoorwaarden, criteria en documenten vastgelegd
  • de klankbordgroep samengesteld
  • met betrokken partijen en organisaties gesprekken gevoerd over samenwerking

Inmiddels hebben we de verantwoording voor ZonMw geschreven en ingediend. Nu hopen we op een positieve beoordeling en daarmee een uitnodiging om door te mogen naar Fase 2. In deze fase wordt het netwerk doorontwikkeld en worden er onderzoeken gekoppeld aan specifieke thema’s zoals eenzaamheid en mantelzorg. We houden jullie hiervan uiteraard op de hoogte.