06-22258560 info@seni-oor.nl
Selecteer een pagina

Om een positieve maatschappelijke impact te maken hebben wij, onder begeleiding van Matthijs Bobeldijk*, online Purpose Case sessies gevolgd. Zo konden we samen gestructureerd een maatschappelijk businessmodel ontwikkelen voor Seni-Oor. Waarbij niet de kosten-batenanalyse maar het oplossen van het echte (maatschappelijke) probleem centraal staat.
Tijdens de sessies stelde Matthijs ons prikkelende vragen om na te denken over een gezamenlijke ambitie voor Seni-Oor.

Het kan toch niet waar zijn dat er zoveel versnippering is van diensten waardoor het overzicht voor senioren en professional zoekraakt?


Door deze vraag zo helder mogelijk te stellen en te beantwoorden hebben we vervolgens onze gezamenlijke ambitie geformuleerd, namelijk:
een netwerk van zelfstandige professionals zijn die op 1 plek te vinden is waardoor er een persoonlijk en breed aanbod aan thuiswonende senioren geboden kan worden.  

Nadat we de ambitie hadden vastgesteld konden we de rest van het model invullen. Dit gaf ons veel inzicht. We hebben tijdens de sessies veel geleerd. We hebben het onszelf niet makkelijk gemaakt door voor een dubbele positionering te kiezen. Enerzijds het netwerk voor de samenwerking van zelfstandigen en anderzijds het zichtbaar maken van het aanbod voor de doelgroep en samenwerkingspartners.

*Matthijs Bobeldijk heeft een bedrijfskundige achtergrond en heeft zich gespecialiseerd in het ontwerpen van maatschappelijk businessmodellen. Hoe je vanuit een samenwerking(sverband) samen kunt werken aan het oplossen van gezamenlijke problemen. Vaak zijn dit maatschappelijke problemen.
Op de site
newbusinesslab.com lees je meer informatie over de Purpose Case. 

 

 

 

 

<< Terug naar nieuws