06-22258560 info@seni-oor.nl
Selecteer een pagina

De bereidheid om voor elkaar te zorgen is groot. In Nederland geven jaarlijks circa 5 miljoen 16-plussers hulp aan hun partner, familie, vriend of buur die hulp nodig heeft vanwege lichamelijke, psychische, verstandelijke beperkingen of ouderdom. De mate van belasting op de mantelzorgers verschilt en heeft tal van oorzaken. De aard en ernst van de zorgsituatie spelen een grote rol, omdat deze de duur, intensiteit en complexiteit van de mantelzorg bepalen.

Maar wat is nu precies mantelzorg?
‘Mantelzorg is zorg en ondersteuning die mensen vrijwillig en onbetaald verlenen aan mensen met fysieke, verstandelijke of (sociaal)psychische beperkingen in hun familie, huishouden of anderszins sociale netwerk. Het gaat om hulp die de gebruikelijke hulp die in redelijkheid mag worden verwacht van partners, ouders, kinderen of andere huisgenoten overstijgt.’
Mantelzorg is meestal iets dat je overkomt. Je eigen normen en waarden wegen daarin het zwaarst. Je vind het vaak gewoon om er te zijn voor je naasten. Maar als de hulpvraag soms ongemerkt, steeds een beetje groter wordt kan deze ondersteuning steeds intensiever aanvoelen. Zonder dat je daar zelf iets tegen kan doen, als je dat al zou willen.

Een aantal voorbeelden van mantelzorg:
– Een partner die voor zijn echtgenoot zorgt omdat deze een hersenbloeding heeft gehad.
– Een dochter die voor haar dementerende moeder zorgt.
– Ouders die voor hun gehandicapte kind zorgen.
– Een zus die voor haar broer zorgt die een psychische ziekte heeft.

Vaak geeft de mantelzorger een combinatie van onderstaande hulp:
– gezelschap, troost, afleiding, contact met de buitenwereld, een luisterend oor
– verzorging (douchen, aankleden)
– structuur en zo nodig toezicht
– vervoer en begeleiding naar de arts, kapper enz.
– sociale activiteiten (verjaardagen, bezoekjes, uitstapjes)
– administratie, geldzaken, aanvragen en regelen van hulp- of zorgvoorzieningen
– hulp in het huishouden (schoonmaken, boodschappen)
– klussen in en rondom het huis
– eten en drinken bereiden (ook aanbieden, voeren)
– verpleging (medicatie geven/toedienen, injecteren, wonden verzorgen)

De kans op overbelasting bij mantelzorgers neemt toe wanneer de zorg langdurig en/of intensief is en de mantelzorgers veel verschillende soorten hulp verlenen. Ook de relatie tot de hulpbehoevende is bepalend voor de ervaren belasting van de mantelzorger. De zorg voor een huisgenoot (in het bijzonder een partner of een kind) wordt als zwaarder ervaren dan mantelzorg voor iemand anders, bijvoorbeeld de (schoon)ouders. Naarmate de sociale afstand groter wordt, bijvoorbeeld bij de zorg voor buren of een ver familielid, neemt de ervaren belasting af.
De hulp door een mantelzorger wordt vaak naast een baan en de rompslomp van een eigen gezin geboden. Er is dan ook soms weinig tijd om zelf in kaart te brengen wat er nodig is en waar je die hulp überhaupt vandaan kunt halen. De ene keer moet je bij de gemeente zijn, de andere keer bij je huisarts en voor weer iets anders bij een verzekeraar. Men ziet door de bomen het bos niet meer. Het is dan ook niet zo gek dat het iemand boven het hoofd groeit en wel wat hulp en ondersteuning kan gebruiken.
Uit deze situatie is de behoefte ontstaan om iemand te hebben die naast je komt staan en je helpt om de weg naar de juiste hulp en ondersteuning te vinden. Iemand die vanuit kennis en ervaring helpt met het maken van de juiste keuzes.

De Mantelzorgmakelaar is dé professional die mantelzorgers helpt met alle regeltaken rond de zorg. Daarbij gaat het over de mantelzorg zelf, maar ook over hoe je dat kunt combineren met werk en/of andere verplichtingen. Van zorg en welzijn, wonen, tot inkomen, wet- en regelgeving en verzekeringen. Wat moet er geregeld worden? En hoe houd je als mantelzorger tijd over voor broodnodige sociale contacten en ontspanning? De mantelzorgmakelaar luistert, informeert én regelt, maar de mantelzorger houdt altijd zelf de regie.

Jolanda Vielvoye, Meer Dan Zorg
Sinds 2006 werkzaam als zelfstandig ondernemer in de thuiszorg in de regio Zuid-Kennemerland en Haarlemmermeer. Alhoewel ik graag nadacht over beleid en doelstellingen en deze ook uitdroeg aan medewerkers in mijn organisatie, wilde ik liever weer in contact staan met en mijn tijd besteden aan de daadwerkelijke organisatie, advisering en ondersteuning van zorg aan cliënten en mantelzorgers. In 2020 behaalde ik de post Hbo-opleiding Mantelzorgmakelaar, een waardevolle aanvulling op mijn zelfstandige werkzaamheden als onafhankelijk cliëntondersteuner. Mijn opgebouwde ervaring, kennis van wet en regelgeving, de sociale kaart en mijn netwerk in de regio zorgen ervoor dat ik met mijn passie en gedrevenheid de juiste zorg en ondersteuning kan bieden. Ik ben goed bereikbaar, flexibel inzetbaar, en heb altijd tijd voor een luisterend oor.

De kosten van een goede, geaccrediteerde mantelzorgmakelaar varieert rond € 60,- tot 70,- per uur excl. BTW. Er zijn drie mogelijkheden om dit te bekostigen:
1. De zorgverzekeraar vergoedt. Steeds meer zorgverzekeraars vergoeden via je aanvullende zorgverzekering de hulp van een mantelzorgmakelaar.
2. De gemeente of je werkgever helpt of vergoedt. Sommige gemeenten of werkgevers faciliteren of vergoeden de inzet van een mantelzorgmakelaar.
3. Zelf betalen. Je kunt natuurlijk ook zelf de kosten voor een mantelzorgmakelaar betalen.

Waarom ben je lid geworden van Seni-Oor?
Ik ben van nature een één-pitter, een zelfstandig ondernemer en iemand die graag zijn eigen beslissingen maakt. Maar in de loop van de jaren heb ik ook geleerd dat je er alleen niet komt en dat je door samen te werken iemand beter kan helpen en zelf ook groeit. Ieder heeft zo zijn eigen expertise en ervaring. Door dit met elkaar te delen en op basis van goed vertrouwen samen te werken, kun je nog betere zorg en ondersteuning bieden aan de senioren die je wilt helpen.

Meer weten ?
Precies weten hoe het werkt, uitvragen of jij in aanmerking komt voor een vergoeding of gelijk hulp van een mantelzorgmakelaar aanvragen?
Bel hiervoor met Seni-Oor op telefoonnummer 06-22 258 560 of mail naar info@seni-oor.nl en we nemen gelijk contact met je op.

Samen zorgen we dat jij als mantelzorger op de been blijft!

<< Terug naar nieuws